Đậu nướng Võng La

20000

Except

Sản phẩm chủ lực của huyện Đông Anh


Buy

Detail

Đậu nướng là một món ăn truyền thống chứa đậu trắng được luộc chín và sau đó nướng ở nhiệt độ thấp trong một thời gian dài với một số loại nước sốt.

Đậu nướng Võng La khiến mọi người rất ấn tượng và được lựa chọn là 1 trong 56 sản phẩm chủ lực của huyện Đông Anh.

Related Products